Once upon a time…in the east..

Het begin
Heeeel lang geleden ergens eind 1989, vlak na de val van de Berlijnse muur, vonden een aantal leden van Carnavalsvereniging ‘De Doare Trappers’ (1e carnavalsvereniging in Losser, 11 november 1957) dat er tijdens de carnavalsoptochten bij hun carnavalswagen zelf muziek gemaakt moest worden. Een aantal verschillende soorten trommels werden bij elkaar gesprokkeld en gebruikt om de stemming tijdens de optochten van de club flink te verhogen.

groepleer

Ergens begin 1990 kwamen deze trommelaars en een aantal muzikanten, die een blaasinstrument bespeelden bij diverse muziekverenigingen in Losser, elkaar tegen tijdens een carnavals optocht in Gronau.(Dld). Op een groot plein waar de trommelaars de massa flink aan het opzwepen waren, kwam de chemie tussen beide groepen tot stand. Dit waren zo ongeveer de eerste stapjes die begin 1990 ertoe leiden dat de Losserse kapel ‘De Neutkrakers’ ontstond. Al heel snel sloten zich meerdere muzikanten aan bij de groep.

Bezetting
emden1De slagwerksectie was goed bezet, eigenlijk te goed waardoor een aantal leden van deze sectie enthousiast bereid waren zich om te laten scholen.
De eerste bezetting bestond toen uit een 5 tal trompettisten, 4 man slagwerk, een tuba, een ventiel trombone (het schijnt dat die zelfs nu nog bestaan!) en 2 schuiftrombones.
De muzikale leiding was toen in handen van Martin Droste en Bert Snippert, de choreografie door het inmiddels beruchte duo ‘Ben Spoelstra’ en ‘Berry Regtop’. De sousafoon deed pas later, na wat tegenstribbelen van de penningmeester, zijn intrede in de kapel.

emden2Aanvankelijk zijn we begonnen met een gigantische dosis enthousiasme en charisma, na verloop van tijd groeide het muzikaal kunnen enorm hetgeen resulteerde in een prachtige groep muzikanten van circa 14 personen die toen elke vrijdagavond bij elkaar kwam in het clubgebouw van Muziek Vereniging ‘Excelsior’ te Losser, om daar te repeteren. (en wat er zo nog meer bij hoort…)
Later is de repetitie locatie verhuisd naar het prachtige clubgebouw van de Muziek Vereniging ‘Kunst en Strijd” te Losser.

Hoewel de wortels van de Neutkrakers bij carnavalsvereniging ‘De Doare Trappers’liggen , heeft de kapel van jongs af aan een geheel eigen en zelfstandige koers gevaren. Onze eerste optredens waren in Losser en we gingen regelmatig met de ‘Daore Trappes’ mee om hun te vergezellen in diverse optochten in binnen en buitenland. De reputatie van de kapel snelde hen vooruit, mond op mond reclame maakten ons al snel beroemd (berucht) waardoor de agenda al snel vol zat. De kwaliteit van de groep staat buiten kijf, de muzikaliteit groeide enorm en het enthousiasme en charisma zijn gebleven.

Optreden
groeptrierIn het buitenland is de groep een graag geziene gast. Een kleine greep van een aantal Duitse plaatsen zijn b.v. Leer, Emden, Braunberg (bij Trier), Munster, Ochtrup en Emsbuhren. Hier hebben we onze sporen duidelijk achtergelaten en kijken onze bewonderaars nog steeds reikhalzend uit naar de muzikale uitspattingen van ‘De Neutkrakers’

Uiteraard wordt Nederland ook niet vergeten; op menige bruiloft, dorps- of stadsfeest en kapellenfestival is gemusiceerd en gepresteerd, eigenlijk te veel om te vermelden.
Ook tijdens diverse Losserse Sterrengala’s (1997, 2000, 2001) gaf de Neut acte de pressence. Een mooi voorbeeld van de hoge kwaliteit, muzikaliteit, spontaniteit en enthousiasme is het hoogstandje wat de Neut heeft geleverd op een kapellenfestival te Borne waar zij de al jaren regerend streekkampioen de ‘Olnzelse Kopperbloazers’ heeft verslagen en een dik verdiende eerste prijs in de heeft gesleept.

elvis

Sabbatical

De laatste jaren was er echter sprake van een muzikaal ‘sabbatical’. Redenen hiervoor waren o.a. dat de mannen van de Neut langzaam volwassen werden.(ja ja….maar nog niet allemaal..) Mensen trouwden, kregen kinderen, wisselden van baan, verhuisden, enz. Het leek gedaan met de Neut. Dit droeve gerucht ging tot ver in de omliggende streken.
Blaassectie
Echter…. het tegendeel bleek waar, het waakvlammetje brandde nog steeds en laaide bij reünies tijdens trouwerijen en elk jaar tijdens de carnavalsfeesten in Losser weer op.

Trompet sectieHet carnaval 2006 gaf meer perspectief. Voor menig Neutkraker was het carnaval zo gezellig en bevestigde voor ieder individu het ontbreken van gezamenlijke muzikale activiteiten.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERADit achterliggende gevoel, het gemis en verlangen om weer gezamenlijk te musiceren bleef en groeide in de opvolgende jaren. Nadat de koppen eind 2008 voor de zoveelste keer bij elkaar waren gestoken was er voldoende brandstof om het ‘waakvlammetje’ te voeden. Er werd een nieuwe basis gecreëerd voor een nieuwe toekomst. ‘De Neutkrakers’was nieuw leven in geblazen!

schutzfest1Ladies and gentlemen…. Are You Ready
THE NEUT HAS ENTERED THE BUILDING !!!…. AGAIN

 

neut_krant(GWP)   `